Komplett service för ditt företags rekryteringsbehov

Vår affärsidé: 

Riskfria rekryteringar för dig som arbetsgivare

Bemanning

När du har toppar i ditt företag eller om någon skall gå på föräldraledighet så kan du hyra personal direkt från Löwe Rekrytering AB. All personal som företag hyr från Löwe Rekrytering AB har en PHD examen inom sitt fält. 

Förmånliga priser

Löwe Rekrytering AB har konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitén i rekryteringsprocessen. Se vår prislista för mer information!

Vår "ax till limpa"garanti till samtliga arbetsgivare

Löwe Rekrytering AB bekostar hela kostnaden för anställningen inklusive arbetsgivaravgiften och vi hittar en ny kandidat till ditt företag utan extra kostnad om vi gör en felrekrytering. Denna garanti gäller enbart om vi hanterar hela rekryteringsprocessen från ax till limpa. Det enda du som arbetsgivare behöver göra är slutintervjun där vi presenterar minst två likvärdiga kandidater. 

Arbetssökande

För dig som vill ha ett utvecklande arbete med en marknadsledande lön utan att behöva oroa dig för att bli diskriminerad med anledning av ditt namn, ditt utseende eller ditt kön. Löwe Rekrytering AB ställer höga krav på din utbildning och din sociala kompetens om du skall ha anställning hos oss. 


Vill du bli en del av vårt bemanningsteam så har vi som krav att du skall ha en PHD examen inom ditt fält. 

Vill du bli anställd utav någon av våra kunder så skall du ha lägst en kandidatexamen inom ditt fält och minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet

Bli en nöjd kund du med

Smarta Rekryteringar respektive Bemanningslösningar