30 dagars Rekryteringsprocess

Vår 30 dagars Rekryteringsprocess från ax till limpa

Vi ser över ditt arbetsgivarbehov och genomför en grundlig analys för att få fram en sylvass kravprofil. När arbetets kravprofil och sociala kravprofil är framtagna skrivs en annons och då väljs också rätt annonskanaler. Som experter inom kandidatbeteenden hittar vi rätt mediekanal och kommunikationslösning för att du skall nå din önskade målgrupp. Vårt mål är att så många som möjligt med rätt social och arbetskompetens söker till den utlysta tjänsten.

Däremot tror vi på principen "korten på bordet" vilket innebär att arbetsgivare och arbetstagare. Detta innebär att parterna har en ömsesidig skyldighet att från arbetsgivarens håll förklara samtliga arbetsuppgifter (även de mindre roliga) i den utlysta tjänsten men också att kandidaten har god självkännedom och förklarar den egna personligheten till fullo.

Våra unika frågor i CV registreringen möjliggör att de sociala färdigheterna har större tyngd än tidigare för att förebygga en felrekrytering.

Vi har tyvärr sett en utveckling där arbetsgivarna skriver en platsannons där enbart de positiva sidorna i den utlysta tjänsten lyfts fram och där kandidaterna lämnar in CV och lyfter fram de positiva sidorna i personligheten för att matcha den positiva sidorna i en utlyst tjänst.

LIR gallrar bland samtliga inkomna ansökningar via vår CV registrerare. Kandidaterna får sedan skriftligen svara på väl avvägda frågor för att bilda oss en uppfattning om hur väl de stämmer in på den bestämda kravprofilen.

När vi har vi fått en klar bild av våra kandidater efter att de har skriftligen svarat på våra väl avvägda frågor kontaktar vi dem för en inledande intervju per telefon. Känns allt fortsatt bra så blir nästa steg en längre kompetensbaserad intervju hos oss på Löwe Rekrytering AB.

Vi presenterar er våra utvalda kandidater med en koncis sammanfattning från våra intervjuer och återkopplar angående de eventuella personlighets tester kandidaterna utfört om kravprofilen kräver det.

I kandidaternas CV som ni får utav Löwe Rekrytering AB har vi tagit bort faktorer som utseende, kön, ålder och etnicitet detta så att enbart arbetslivserfarenheten och sociala färdigheterna skall vara i fokus. Därefter intervjuar ni de utvalda kandidaterna för en slutintervju på plats hos er där våra rekryteringsspecialister också närvarar.

När ni väl har valt slutkandidaterna ringer vi de fyra referenser som kandidaterna angivit i deras CV, varav minst tre tidigare chef.er och en social referens som förklarar hur kandidaten är som person. När rekryteringen är slutförd och kandidaten väl är på plats kontaktar vi dig varje månad för en återkoppling fram tills kandidatens provanställning övergår till en tillsvidare anställning. Detta under förutsättningen att vi har skött hela rekryteringsprocessen, med exklusivitet, från ax till limpa eller har övertagit din nuvarande rekryteringsprocess. Skulle du som arbetsgivare inte vilja ha en ny kandidat från oss så får du pengarna tillbaka utan krångel. 

Vi rekryterar och bemannar i Norrköping, Linköping, Västervik, Uppsala, Stockholm