Industri och lager

I den takt den moderna industrin har blivit globaliserad har det aldrig varit fundamentalt viktigt att hitta rätt kompetens. Det räcker inte enbart att ha rätt teknisk kompetens och certifieringar, utan det gäller att besitta en gedigen förståelse för globala lagerbehov respektive produktionscykler. Självklart gäller det att hitta den specifika kompetensen som matchar branschen och dess unika krav.

På Löwe Rekrytering AB förstår vi industrin behov och vet att det är under topparna som behovet av personal kan komma snabbt och oplanerat. Vi har personal som har en gedigen erfarenhet av att hyra ut och rekrytera rätt person inom industri, produktion och verkstad. För att kunna hantera snabba förfrågningar arbetar vi proaktivt med att uppdatera vår kandidatbank och intervjua kandidater löpande. 

För oss är det viktigt att vi lär känna dig som kund och din organisation för att kunna leverera kvalitativa kandidater. Det gör vi med hjälp av vårt koncept som innebär att du alltid har samma kontaktperson genom hela processen. På så sätt säkerställer vi att ingenting faller mellan stolarna och att vi har rätt kunskap och förståelse för att kunna göra den bästa matchningen. 

Löwe Rekrytering finns genom vår expansion från och med 1:a november i Öst och Västkusten vilket gör att vi kan hjälpa dig med bemanning och rekrytering inom industri, produktion och verkstad med kort varsel. Ring oss på 072 235 99 38 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.