IT Konsult Roger Hult

Tillgänglig 17:e Februari

PRESENTATION

Roger är disputerad i datoriserad bildanalys, där han applicerade machine learning och 3D visualisering och är en analytiker med en teknisk bakgrund, egenskaper som används i hans dagliga arbete för att utveckla pålitliga system. Genom åren har Roger haft olika roller och ansvar inom förvaltning, systemutveckling, systemdesign, kravhantering, koordinering och systemintegration.

Roger är en skicklig apputvecklare för Android/iOS och PHP samt systemutvecklare med mångårig erfarenhet som C/C++, C# och Java-utvecklare.

Roger har stor erfarenhet av dokumentation av arbete och att utföra presentationer och utbildningar. Roger kan se såväl helhet i ett projekt som detaljer och använda det för att skapa en bra arkitektur.


Roger har erfarenhet från bland annat medicin, inbyggda system, IoT, bluetooth-kommunikation med ett sug att ge sig på nya områden.

KOMPETENS

 • Maskininlärning (doktorsavhandling)
 • DevOps
 • Solution Architect
 • Androidutveckling
 • iOS-utveckling
 • Databaser
 • Application och systemutveckling
 • Nyutveckling och förvaltning
 • Kravhantering
 • Användargränssnitt

METODER OCH VERKTYG

 • .NET Core, Azure DevOps
 • Azure ML Studio
 • CVS, Subversion, Git
 • SQL workbench
 • Linux, Unix, Windows
 • C, C++, Objective-C, Swift, C#
 • Java, JavaScript, PHP
 • MS SQL Server, My SQL, SqLite
 • CouchDb, PouchDb, MongoDb
 • Visual Basic
 • PHP, ASP, CGI
 • Delphi, Pascal, Fortran, Matlab
 • HTML, XML, CSS, LESS, jQuery
 • OpenGL
 • Eclipse
 • JIRA
 • SCRUM


UPPDRAG

18.03à19.11 Electrolux/Android och iOS Apputvecklare, systemarktitekt Stockholm

Electrolux är ett produktbolag som har börjat satsa stort inom IoT och maskininlärning.

Roger har som en del i ett apputvecklarteam utvecklat en multiplatformsmobilapp i Xamarin som kopplar upp och fjärrstyr ett antal apparater, via ett moln i Azure, utvecklat av en annat delteam. Förutom ren utveckling har Roger varit aktivt drivande till att ta fram en arkitektur som gör att större delen av appens logik hanteras i ett gemensamt projekt istället för på plattformsnivå.

Tekniker/Metoder: Xamarin för ett enhetligt användargränssnitt i Android och iOS för uppkoppling mot ett RES-API. Xamarin använder sig av.NET Core och deployment och versionshantering sker i en Azure DevOps miljö, där även den agila planeringen ligger.

18.02à Pågår Inhouse /Apputvecklare Uppsala

Roger har tagit fram en multiplattformsmobilapp i Xamarin.Forms för att dokumentera genomförda uppdrag hos en kund. Appen ska kunna fungera utan nätverksuppkoppling och kunna dokumentera genomförda uppdrag medelst bilddokumentation och tidsmätning. Appen innehåller även en frågemodul för att besvara undersökningar och möjlighet att visa PDF-instruktioner, även på Android, som inte stödjer detta. Appen kopplar upp sig mot ett backendsystem som också är utvecklat av Upsys.

Tekniker/Metoder: Xamarin.Forms för ett enhetligt användargränssnitt i Android och iOS för uppkoppling mot ett RES-API. Xamarin.Forms bygger i grunden på .NET Core.

17.08à 18.02 GE HEalthcare /Apputvecklare Uppsala

GE är ett bolag som har hög IT säkerhet, där all trafik i datorer och mobila enheter övervakas vilket påverkar hur man löser olika problem som uppkommer.

Roger har utvecklat en multiplattformsmobilapp i Xamarin.Forms som hämtar data lagrat i Sitecore och sparar det i en lokal databas för offlineåtkomst. Det saknas dock i nuläget åtkomst till all data i databasen, något som kräver utveckling i backend.

Tekniker/Metoder: Xamarin.Forms för ett enhetligt användargränssnitt i Android och iOS samt även Windows Phone och UWP (Universal Windows Platform) Sitecore Mobile SDK för Web API (fungerar på alla platformar i GE Healthcares brandade surfplattor) och SSC (Sitecore.Services.Client) API som fungerar för Android och iOS (normalt ska det fungera även med Windows). För lokal lagring för offlineåtkomst använder han sig av SQLite.Net, som är Microsofts version av SQLite.

2017 (4mån) Turnpike Group / Utvecklare Android/nRF52 Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetar Roger med utveckling av Androidapplikation med BluetoothLE kommunikation med ett inbyggt system baserat på Nordic Semiconductors nRF52 serien, dessutom hämtar mobilapplikationen data från extern databas samt tar emot push-notifikationer.

Framtagande av testapp för att kontrollera funktionalitet hos hårdvara för testning vid produktion.

Roger arbetade med systemarkitektur, systemutveckling, databasdesign samt UX.

Tekniker/Metoder: Android Studio, OS-X shell script, Visual Studio 2015.


2016-2017 Hästspelet AB/ Utvecklare multiplattforms-mobilapp Stockholm

Under uppdraget åt Hästspelet arbetade Roger med en multiplattformsapplikation som ett komplement till ett brädspel.

Tekniker/Metoder: Visual Studio 2015, Xcode, C#, Xamarin

2016 Privatkund /Utvecklare, systemarkitekt multiplattforms-mobilapp Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, UX design samt grafisk design för framtagning av en prototyp till ett multiplattforms-mobilspel.

Tekniker/Metoder: Xcode, Eclipse, cocos2d-x, C++, Illustrator, Blender.

2016 Mumbojumbo /Utvecklare, systemarkitekt, webbdesign Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, UX design samt webbutveckling och databasutveckling.

Tekniker/Metoder: Android Studio, Xcode, Java, Swift MySQL, PHP, HTML5, JavaScript, CSS/LESS.

2016 Swedish Trolls AB /Utvecklare, systemarkitekt, mobilapp Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, UX design med framtagning av multimedial mobilapp.

Tekniker/Metoder: Xcode, Eclipse, cocos2d-x, C++, Illustrator, Blender.

2016 Privatkund/Utvecklare, systemarkitekt multiplattforms-mobilapp Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, UX design med framtagning av en multiplattforms-mobilapp för inlärning av matematik.

Tekniker/Metoder: Xcode, Eclipse, cocos2d-x, C++, Illustrator

2015 Eurotransport, Möja Event /Utvecklare av mobilapp Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med systemarkitektur, systemutveckling, för att ta fram en Androidapp för att hantera logistikfrågor åt ett transportbolag. Framtagning av meddelandesystem, databaskopplingar för registrering av hämtning och lämning av varor och data för att kunna spåra dessa. Även uppkoppling mot fordonsmonterad Bluetoothskrivare. Appen är gjord för att synka data efter som mobilt internet inte alltid är tillgängligt.

Tekniker/Metoder: Android studio.

2015 Privatkund/Utvecklare, systemarkitekt multiplattforms- mobilapp Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, UX design med framtagning av en multiplattforms-mobilapp för inlärning av läsning.

Tekniker/Metoder: Xcode, Eclipse, cocos2d-x, C++, Illustrator

2014 Sagoförlaget/Utvecklare, systemarkitekt multiplattforms-mobilapp Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, UX design med framtagning av en multiplattforms-mobilapp för e-böcker och ljudböcker.

Tekniker/Metoder: Xcode, Eclipse, cocos2d-x, C++, Illustrator.

2013 Agra Tandoori/Utvecklare, systemarkitekt mobilappar & webbsida Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, med framtagning av en mobilapp för reklam åt en restaurang samt matchande dynamisk webbsida som hämtar innehållet från en databas.

Tekniker/Metoder: Xcode, Objective-C, Eclipse, Java, PHP, HTML5, JavaScript samt CSS och MySQL.

2012-2013 Privatkund/Utvecklare, systemarkitekt mobilapp Stockholm

Under uppdraget hos kunden arbetade Roger med system arkitektur, systemutveckling, UX design med utveckling av en iOS-mobilapp för e-böcker.

Tekniker/Metoder: Xcode, Objective-C, Illustrator.

2005-2017 Täby Kommun/Mentor, lärare Stockholm

Roger undervisade i programmering, webbdesign, webbserverprogrammering, mjukvarudesign, datorkommunikation, Windows server, operativsystem, desktop publishing, databashantering samt datorarkitektur och CAD för elever på teknik (TE), natur (NA) och elprogrammet (EE). Roger är en skicklig lärare som på ett lättförståeligt sätt kan förklara komplicerade saker på många olika sätt eftersom olika elever lär sig på olika sätt och lätt anpassar situationen efter elevernas förmåga och lärstilar. Vid sidan av ren pedagogisk erfarenhet har Roger också djupare kunskaper inom ämnet retorik.

Tekniker/Metoder: Eclipse, IntelliJ, BlueJ, Android Studio, Java, C++, HTML5, JavaScript, CSS, PHP, MySQL MS SQL, Access, Dreamweaver, PhotoShop, Illustrator, InDesign, SolidWorks, ArchiCad Windows Server (2003, 2008, 2012), Windows, Linux

2003-2004 Universität Koblenz-Landau/ Utvecklare .NET, C++ Tyskland

På Universität Koblenz-Landau arbetade Roger med förvaltning och vidareutveckling av bildanalysprogramvara, speciellt framtagning av algoritmer för 3D-data.

Tekniker/Metoder: Visual Studio .NET, C++

2003 Lunds Universitet/Utvecklare inom dataanalys och transformmetoder Lund

Utveckling av verktyg för transformering av 3D-data och analys av 3D-data från MRI-bilder.

Tekniker/Metoder: Utvecklare inom C/C++.

2001-2003 Karolinska Institutet / Utvecklare, bildanalys, SQL, datorsupport Stockholm

På Karolinska Institutet arbetade Roger med flera olika bildanalyssystem, både generella (Imp) och ett specifikt för MRI-data från hjärnan (BRAINS2) samt rutiner för visualisering av 3D-data. Roger utvecklade till segmenteringsalgoritmer baserade flerlagers neuronnät och utvecklade bildbehandlingsalgoritmer för att underlätta den automatiska klassificeringen, något som idag betecknas som maskininlärning.

Roger var också en resursperson inom datoriserad bildanalys och bildbehandling för såväl 3D-data (MRI/PET/SPECT) som 2D-data (infärgade cellprover). Dessutom har Roger bistått med allmän datorsupport (Unix / OSX).

Roger var också ansvarig för en stor databas över patientdata, med kopplade MRI bilder av hjärnan. Från början fanns bara en enkel version gjord i Access, men en mer avancerad databas var under utvecklande.

Dessutom arbetade Roger med att implementera PUL och med avidentifiering av patientdata inom ramen för ett forskningsprojekt, Hubin - Human Brain Informatics, som var inriktat på schizofrenistudier. En del av databasen har Roger avidentifierat så att den skulle kunna användas i andra forskningsprojekt utan att lyda under PUL. Roger har också kodat personuppgifter i databasen så att uppgifterna är anonymiserade. Under uppdraget implementerade han metoder att genomföra PUL-reglerna i systemet. utöver etikgodkännandet, se https://ki.se/medarbetare/personuppgifter-i-forskning för närmare information hur det fungerar nu.

Tekniker/Metoder: Imp, BRAINS2, C/C++, OpenGL, Access, SQL Server

1996-2001 Uppsala Unversitet / Doktorand, Lärare Uppsala

Forskning inom medicinsk bildanalys, främst av 3D-data från MRI. Vidareutveckling av en hjärnatlas (CBA - Computerized Brain Atlas) i Unix/Linux respektive Windows. Utveckling av visualiseringsverktyg i OpenGL för 3D-data. Framtagning av bildanalysalgoritmer för att segmentera (välja ut relevanta områden) 3D-data till generellt bildanalysprogram (Imp). Roger utvecklade även algoritmer för att på ett bättre sätt kunna åskådliggöra tunna strukturer i 3D, som exempelvis angiografibilder (blodkärl). Roger utvecklade även insticksprogram till ett kommersiellt bildanalysprogram (Analyze). Framtagning av konverteringar mellan olika bildfromat som TIFF och Dicom samt proprietära format för 3D från olika tillverkare.

Roger nyttjade även multivariat analys av 3D-data för klassificering med hjälp av program som SAS, Matlab och SPSS


Undervisning i programmering i C++, datoriserad bildanalys samt datorgrafik (Lightwave) och webbdesign (HTML). Som lärare måste man kunna att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt beskriva metoder. Detta har Roger haft stor användning av under åren.

Tekniker/Metoder: Imp (lokal bildanalysutvecklingsplattform), CBA, C/C++, OpenGL, TCL/TK, Analyze, SAS, Matlab, SPSS, Lightwave, HTML2 - HTML4, CSS1 - CSS2, Unix, Linux, Windows, Visual Studio 6.0

ANSTÄLLNINGAR

2017à Pågår Uppsys AB

2011à Pågår Polar Star Media Productions KB

2005à2017 Täby kommun

2003à2005 Universität Koblenz-Landau, Tyskland

2003à2003 Uppsala Universitet

2001à2003 Karolinska Institutet

1995à2001 Uppsala Universitet

UTBILDNING

2007à2008 Uppsala Unversitet

Gymnasielärarexamen

2001-2003 Uppsala Unversitet

Tekn Dr

1996-2001 Uppsala Unversitet

Tekn Lic

1990-1997 Uppsala Unversitet

Civ ing, teknisk fysik, systeminriktning

KURSER

Kurser relaterade till mobila applikationer

Kurser relaterade till webbutveckling och webbserverprogrammering

Retorikkurser

Videoredigering, effekter

Foto och bildredigering

Astronomi