Backend utvecklare

26.04.2020

För att en hemsida eller mjukvara ska fungera behöves ofta backendutvecklare som kan utveckla den kod som ligger till grund för att göra sidan funktionell. 

Backend-utvecklare kodar det du inte ser på en hemsida. Klickar du på en knapp eller länk på en hemsida är det backend-utvecklare som programmerat vart du hamnar när du klickar på just den knappen eller länken. Backend-utvecklare är en ganska bred roll och därför är det vanligt att i större projekt anställa fler backend-utvecklare i ett team. Genom att rekrytera backend-utvecklare kan ditt företag få hjälp med att utveckla system, databaser eller med serverhantering men även se till att regelbundet uppdatera och justera systemen så att allt fungerar.

För backendutveckling används språk såsom Java, Scala, C# och .NET. Dessa språk medför även olika ramverk och gränssnitt att arbeta i.

En anledning till att rekrytera backendutvecklare är vid behovet av att utveckla system eller i koppling till databas- eller serverhantering. Då backend-utveckling sker genom många olika teknologier, kan det vara värt att fundera på om ni är ute efter att anställa en backend-utvecklare med kompetens inom en viss teknologi, eller om ni vill anställa någon med bredd inom många olika teknologier. 

Rekrytering av en eller flera backend-utvecklare kan vara svårt då det är en roll många företag är i behov utav för att kunna utveckla deras system. Vi håller oss konstant uppdaterade om vilka tekniker och språk som gäller och vi gör ett noggrant search på flera olika forum där vi vet att backendutvecklarna befinner sig.