Embedded Utvecklare

26.04.2020

Embeddedutveckling finns i de flesta branscher och behovet av att rekrytera Embeddedutvecklare ökar allt mer. Rekryteringsarbetet är ofta tidskrävande vilket kan underlättas med en av våra rekryteringsspecialister inom IT som sköter search och intervjuer av lämpliga kandidater. 

Vi jobbar proaktivt i samråd med kund och genom ett personligt tillvägagångssätt tar vi kontakt med lämpliga kandidater samt matchar dem mot kravprofilen för att hitta de rätta talangerna. I rekrytering av Embeddedutvecklare är det bra att vara öppen i sitt sätt att hitta nya kandidater och se över vad som attraherar just Embeddedutvecklare. 

Embeddedutvecklare eller Embedded Software Developer kan arbeta i olika branscher med allt i från bärbara enheter till stora stationära konstruktioner och i deras arbete inkluderar komplexa system. Som Embeddedutvecklare arbetar man med att utveckla mjukvara som integrerar med tekniken i till exempel bilar, hemelektronik, kameror och mycket mer. Typiskt för produkter som använder inbyggda system är att de är utvecklade för att utföra en viss uppgift och är uppbyggda med en eller flera mikroprocessorer. Embeddedutvecklare använder oftast lågnivåspråk som C, C++ eller Java och operativsystem som Linux, VxWorks eller Windows. 

Idag ingår inbyggda system i princip alla typer av komplex utrustning. Embeddedutvecklare kan vara det ert företag söker om ni utvecklar utrustning med ett fåtal specifika funktioner.