Frontend Utvecklare

26.04.2020

Mobila enheter revolutionerar webben och internet - färdigheter i ämnet är nu viktigare än någonsin. Mobilen och plattan är idag en av de första enheterna för att komma i kontakt med ett företag och dess webbplats. I takt med att digitala kanaler ökar och antalet bärbara enheter används mer och mer har företagen insett vikten av att skaffa responsiva och mobilanpassade webbplatser blivit ett måste. Med dagens krav på anpassning till den nya tekniken är efterfrågan på frontendutvecklare bara större och större. Behovet av Frontend- och webbutvecklare är stort hos såväl webbyråer, kommunikationsbyråer som konsultbolag, men även i många andra branscher. Då det är en av de svåraste rollerna att rekrytera så krävs ofta ett uppsökande och insäljande searcharbete för att nå igenom bruset. 

Frontend utvecklare hjälper till att utveckla användarupplevelsen på webben alternativt i appen genom att använda sig av HTML, CSS och JavaScript. Annan grundläggande kunskap en frontend utvecklare behöver i det vardagliga arbetet är versionshantering i program som Git eller Bitbucket (så att koden och allt arbete inte går förlorad). Enkelt förklarat arbetar man med utveckling, förbättring och underhåll på klientsidan, d.v.s. det som användaren ser och interagerar med på en webbplats. Antingen har man en kravspecifikation från en extern eller intern beställare eller så har man själv ansvar för att skriva krav för det arbete som ska utföras.

Som med mycket inom tech kan titeln vara olika. Många kallar sig webbutvecklare, som egentligen är ett samlingsnamn för allt som har med uppbyggnaden av en webbplats att göra, eller frontend webbutvecklare. Andra har titeln Frontend Engineer och är då mer tekniktunga. Gemensamt är att man arbetar med "framsidan" av webben och dess innehåll, layout och användarens möjlighet till interaktion. Eftersom fler och fler människor besöker hemsidor via mobilen arbetar man som frontend utvecklare allt som oftast med responsiv webbutveckling. Det innebär att hemsidan ska anpassa sig till den plattform användaren utgår ifrån och fungera lika bra oavsett om det är en liten mobilskärm, "paddan" eller dator. Här är React och Bootstrap populära UI-bibliotek och fungerar som ramverk för att bygga olika komponenter och även återanvändning av kod.

Arbetar man inom e-handelsbranschen kan en arbetsuppgift vara att utveckla nya funktionaliteter för t.ex. betalsätt på check-out sidan eller kanske bygga en helt ny sida med Shopify. I det vardagliga arbetet så gör en frontend utvecklare ofta små tweaks, förbättringar av hastigheten på sidorna och underhåll liksom att testa sin kod och fixa buggar. En viktig del i frontend arbetet är att förbättra hemsidans prestanda och tillgänglighet, varför kunskaper om best practice metoder och WCAG (Web Content Accessability Guidelines) är bra att ha. En duktig frontend utvecklare ser till att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, har gärna kunskaper i flera tech-stacks, kan komma med förslag på lösningar och kommunicera med olika stake-holders.