Fullstack Utvecklare

26.04.2020

Att rekrytera fullstackutvecklare är något många företag är i behov av idag, vilket också gör det till en stor utmaning då antalet fullstackutvecklare i Sverige inte når upp till efterfrågan. På Löwe Consulting har vi erfarenhet utav att rekrytera fullstackutvecklare. 

I och med att fullstackutvecklare har en stor bredd av kunskaper och principer inom mjukvaruutveckling gäller det att veta hur man bör lägga upp rekryteringen av fullstack utvecklare för att locka, attrahera och nå den tänkta målgruppen, något vi på Löwe Rekrytering vet hur det skall göras. 

En fullstackutvecklare sitter inne på en bred kunskapsbank inom mjukvaruutveckling, alltifrån att skapa och använda databasstrukturer till att ta fram användargränssnitt. En fullstackutvecklare kan därför användas i ett team med front- och backendutvecklare för att hjälpa till där det behövs, eller att hela teamet är uppbyggt av fullstackutvecklare där alla i teamet överser hela processen.

Termen "fullstack" kommer ifrån att man som utvecklare ska vara kunnig inom både frontend- och backendutveckling, alltså har man "full" kunskap inom hela "stacken". Begreppet kan innebära olika krav på kompetenser, vissa menar att serverhantering är en del av fullstackutvecklarens uppgifter, andra inte. Därför är det bra att definiera vad just ni menar med "fullstack", då begreppet annars kan vara väldigt stort.

Om ni satsar på en rekrytera en fullstackutvecklare så kommer personen kunna hjälpa företaget att designa och bygga användarvänliga mjukvaror och webbapplikationer. Som bolag får ni ofta en person vars expertis är både bred och flexibel, vilket kan vara en stor tillgång för ditt företag.