IT Terminologin

24.04.2020

Kotlin är den nya tidens programspråk. Det är pragmatiskt och det ger stöd för att fokusera på lösningen istället för på koden. Det kan användas både som komplement och som ersättare till kod skriven i Java och JavaScript. 

Kotlin används för programmering av backend, frontend och Android.

Git är ett versionshanteringsprogram som skapades 2005 för att hantera källkoden till Linuxkärnan. Linus Torvalds ansåg att inget av de alternativ som fanns att tillgå räckte till vad gäller funktion eller prestanda

Github är ett webbhotell för programvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git. Github erbjuder både abonnemang mot avgift för privat bruk och gratis lagring för programvaruprojekt med öppen källkod

Elixir är ett funktionellt, samtidigt, generellt programmeringsspråk som körs på Erlangs virtuella maskin. Elixir bygger ovanpå Erlang och delar samma abstraktioner för att bygga distribuerade, feltoleranta applikationer. Elixir tillhandahåller också produktivt verktyg och en utdragbar design.

React.js är ett JavaScript-bibliotek som används för att bygga webbgränssnitt. Biblioteket utvecklades av företagen Facebook och Instagram och är släppt med öppen källkod.

Python är ett programspråk som utformades i slutet av 1980-talet av Guido van Rossum. Python har utvecklats till ett kraftfullt och samtidigt smidigt språk med stöd för flera olika programmeringsparadigmer, bland annat objektorienterad och funktionell programmering. Till språket hör ett rikt standardbibliotek.

Node.js är inom mjukvaruutveckling en open source-plattform för att med hjälp av en Javascriptmotor exekvera datorprogram skrivna i programspråket Javascript på en server. Node.js, eller bara Node, har sedan sin första version 2009 blivit ett populärt verktyg för att bygga webbapplikationer.

Swift är ett kompilerat, multi-paradigmatiskt programspråk utvecklat av Apple för programmering för iOS, macOS, Linux, tvOS, och watchOS