Javascript utvecklare

26.04.2020

Javascriptutvecklare, även kallat Javascriptdeveloper, faller ofta inom kategorin Frontendutveckling där de i den rådande IT-kompetensbristen inte är lätta att hitta. Vi på Löwe Consulting har erfarenhet av att hitta, attrahera samt rekrytera Javascriptutvecklare. Rekryteringar av Javascriptutvecklare kan vara både tidskrävande och ett komplicerat hantverk, därför delar vi gärna med oss utav vår expertis och hjälper dig och din organisation med en lyckad tillsättning och kompetensförsörjning.

JavaScript, ofta förkortat till JS, är ett JIT-kompilerat objektorienterat språk. Mest känt som skriptspråk för hemsidor, men används även i många sammanhang utanför webbläsaren så som i node.js eller Apache CouchDB. Språket är ett prototypbaserat multi-paradigmskriptingspråk som är dynamiskt typat och stödjer objektorienterad, imperativ och funktionell programmeringsstil. Till skillnad från HTML och CSS, som styr en hemsidas innehåll, färg och form, används Javascript för att göra hemsidor mer funktionella, dynamiska och interaktiva. 

Rekrytering av JavaScriptutvecklare kan även vara viktigt om man skall arbeta med mer avancerade funktioner i webbläsare som exempelvis spel eller mer avancerad bildbehandling. Enligt denna rapport från Demando är Javascript det mest använda programmeringsspråket med sina 2 718 000 användare.

Behovet av att rekrytera Javascriptutvecklare ökar allt mer. Anledning till att JavaScript ökar i popularitet beror mycket på dess betydelse för utvecklingen av bland annat moderna webb- och hybrid-mobil applikationer. Mobilvänliga, lättnavigerade och tillväxtdrivande webblösningar har blivit ett måste för företag inom de flesta branscher för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft.