PHP Utvecklare 

26.04.2020

Idag är det en utmanande uppgift att rekrytera PHP-utvecklare då konkurrensen är hög inom IT-branschen. Vi på Löwe rekrytering är nischade  att effektivt hitta, attrahera och rekrytera utvecklare med rätt kompetens. 

PHP är ett programmeringsspråk som är baserad på öppen källkod så i princip vem som helst har möjlighet att bidra till källkoden. En stor fördel med PHP är att språket är enkelt att lära sig, samtidigt som det erbjuder mång avancerade verktyg för en mer erfaren utvecklare att använda. Bland de programmeringsspråk som finns på marknaden idag, har PHP blivit ett av de mest efterfrågade och även ett av de mest använda språken för webbprogrammering. Beroende på funktionen en PHP-utvecklare ska uppfylla, kan de antingen utveckla mjukvara eller hemsidor. En PHP-utvecklare har då även ansvar för att utveckla, underhålla och förvalta hemsidan. 

PHP tillåter även logiska operationer vilket betyder att om du vet hur det kommunicerar så kan du använda det för att lösa olika slags problem. PHP kan även användas för att skapa prototyper som senare kan användas i andra språk.

Det kan vara bra att rekrytera PHP-utvecklare om ditt företag behöver någon som kan utveckla, underhålla och förvalta din webbplats så att den håller sig optimerad för användare och potentiella kunder.