Vår AI

06.01.2020

Kompetensbaserad fördomsfri rekrytering på tre ben: en kombination av utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper 

Vi har introducerat Löwe Intiutive Recruiter (LIR) i vår inledande rekryteringsprocess. LIR är enligt den formella definitionen ett obevakat självlärande artificiellt intelligent program (AI). Den klarar av att granska språket på detaljnivå i kandidatens CV vilket innebär att den läser av ord för ord och mening för mening i CV:et för att se om kompetensen är lämplig i det kandidaten beskriver utifrån ställd kravprofil från arbetsgivaren.

LIR möjliggör för arbetsgivaren att lägga till en social kravprofil utöver den utlysta tjänstens kravprofil. Kandidaten måste nu i större omfattning än tidigare beskriva den egna personligheten i inlämnad CV för att matcha den sociala kravprofilen som arbetsgivaren har kopplat till utlyst tjänst.

När du anlitar Löwe Rekrytering AB för ditt rekryteringsbehov garanterar vi ett personligt bemötande med kvalitet genom hela processen och har alltid ditt arbetsgivarvarumärke samt kandidatengagemang i fokus.

Du kommer alltid ha en och samma rekryterare kopplat till ditt företag för att kunna garantera att ingenting hamnar mellan stolarna.

VI garanterar också att du får rätt kandidat till den utlysta tjänsten under förutsättning att Löwe Rekrytering AB får exklusivitet under 30 dagar från det att platsannonsen publiceras och låter oss sköta hela rekryteringsprocessen från framtagande av kravprofilerna (sociala kravprofilen och arbetskompetens) till slutintervjuerna på plats hos ditt företag.

När kandidaten påbörjar anställningen hos ditt företag beror på kandidatens eventuella uppsägningstid med aktuell arbetsgivare och inget vi kan påverka. 

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Göteborg, Malmö Lund, Västervik , Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.