Styrelsen har ordet

06.01.2020

Kompetensbaserad fördomsfri rekrytering på tre ben: en kombination av utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper 

Löwe Rekrytering AB Fördomsfri Rekrytering och Bemanning med hjälp av AI
Löwe Rekrytering AB Fördomsfri Rekrytering och Bemanning med hjälp av AI

Bolaget Löwe Rekrytering AB grundades för att det existerar ett marknadsbehov av diskrimineringsfria rekryteringar där kandidatens utbildning, kompetens, arbetslivserfarenhet och sociala kompetens är central i hela rekryteringsprocessen.

Det fanns också ett behov av att introducera artificiell intelligens i rekryteringsprocessen för att effektivt förkorta den långa tiden från publicering av platsannons tills dess den nya kollegan blir anställd. Vi kan med hjälp av vår egenutvecklade artificiell intelligens, Löwe Intiutive Recruiter (LIR), genomföra rekryteringar på 30 dagar från publicering av platsannons till kontraktskrivning.

Vi har också ett tydligt fokus på saklighet i våra rekryteringar, till exempel lägger både arbetsgivare och arbetstagare korten på bordet under rekryteringsprocessen och fokuserar på rätt saker istället för fina ord. På så sätt undviks vilseledande möten och arbetsgivaren får en arbetssökande utifrån de arbetsuppgifter som har beskrivits i platsannonsen.

Rosalie Ponce de Leons akademiska bakgrund består av en Kandidatexamen i Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan som har kompletterats med pedagogiska kurser i syfte att arbeta som pedagog. Hennes insatser som pedagog hjälper förhoppningsvis nästa generations unga ta sig an de komplexa utmaningar som existerar i dagens globaliserade värld. En gedigen utbildningsgrund är en förutsättning för att kunna vara framgångsrik i arbetslivet.

Ana Ponce de Leons akademiska bakgrund är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm kombinerat med juridikstudier vid Uppsala Universitet. Hon har gjort karriär i den privata sektorn där hon såg ett behov av ett rekryteringsbolag som inte diskriminerar och som tänker innovativt på ett långsiktigt och hållbart sätt för både kunder och kandidater.

För oss på Löwe Rekrytering AB är det självklart att ett företag ska ha kollektivavtal där de anställda kan känna trygghet när de åker till arbetet. Trygghet för de anställda leder automatiskt till framgång i bolaget.

Rosalie Ponce de Leon

Ana Ponce de Leon

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Göteborg, Malmö Lund, Västervik , Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.