Rekrytering och Bemanning Hotell & Restaurang

07.01.2020

Kompetensbaserad fördomsfri rekrytering på tre ben: en kombination av utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper  

Löwe Rekrytering AB Fördomsfri Rekrytering och Bemanning med hjälp av AI
Löwe Rekrytering AB Fördomsfri Rekrytering och Bemanning med hjälp av AI

Hotell- & Restaurangbranschen präglas av möten vilket ställer höga krav på en anställds sociala kompetens. Det krävs en förståelse för såväl kunder som medarbetare för att kunna leverera konkurrenskraftig service. Kan företagen inte leva upp till en bra standard inom service sprids det snabbt negativ word-of-mouth vilket hastigt kan stoppa deras framgångar. Det klart överlägsna sättet att undvika detta på är att placera rätt person på rätt plats. Men hur går det till?

Löwe Rekrytering AB använder sig av AI, artificiell intelligens, för att sortera ut kompetenta kandidater som matchar KRAV-profilen. Därefter följer intervjuer för att säkerställa att kandidaten personligen skulle passa för denna specifika roll. Vi på Löwe Rekrytering AB vet om att ett gott samarbete kollegor emellan främjar trivseln på arbetsplatsen. Det leder till glad personal och i sin tur till god service vilket ökar era chanser för framgång. Vi gör alltid vårt yttersta för att finna en kandidat som passar in på arbetsplatsen tillsammans med befintlig personal. 

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Västervik, Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.