Rekrytering och Bemanning Industri & Lager

07.01.2020

Kompetensbaserad fördomsfri rekrytering på tre ben: en kombination av utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper  

Löwe Rekrytering AB Fördomsfri Rekrytering och Bemanning med hjälp av AI
Löwe Rekrytering AB Fördomsfri Rekrytering och Bemanning med hjälp av AI

Den moderna industrin har globaliserats och det har aldrig varit viktigare att hitta rätt kompetens. Konkurrensen från omvärlden ställer så höga krav på den svenska industrin att vi måste ställa lika höga krav på kompetensen inom företaget. Det räcker inte enbart att ha rätt teknisk kompetens och alla certifieringar, man måste också besitta en gedigen förståelse för globala lagerbehov respektive produktionscykler och hitta dom unika specifika kompetenserna som matchar branschen och dess unika krav.

På Löwe Rekrytering AB förstår vi industrins behov och planerar cykliskt utifrån era arbetsbelastningstoppar och har bra kandidater och arbetsmetoder för att täcka ert behov av personal när det kommer snabbt eller oplanerat. Vi har rekryteringskonsulter med industrierfarenhet och vet hur man rekryterar, hyr ut och bemannar med rätt person inom industri, produktion och verkstad. För att kunna hantera snabba förfrågningar arbetar vi proaktivt med att uppdatera vår kandidatbank och intervjua kandidater löpande och bygger upp goda relationer med våra kunder för långsiktiga samarbeten.

För oss är det viktigt att vi lär känna dig som kund och din organisation för att kunna leverera kvalitativa kandidater. Det gör vi med hjälp av vårt koncept som innebär att du alltid har samma kontaktperson genom hela processen och att vi med artificiell intelligens bygger algoritmer som håller koll på era favoritkandidater. På så sätt säkerställer vi att ingenting faller mellan stolarna och att vi har rätt kunskap och förståelse för att kunna göra den bästa matchningen.

Nu när Löwe Rekrytering AB finns på både östkusten och numera västkusten innebär det att vi täcker större delen av södra Sverige och kan nå ut till nästan alla kunder och kandidater inom loppet av ca 1,5 timme. Detta gör att vi kan hjälpa till med bemanning och rekrytering inom industri, produktion och verkstad med kort varsel och arbeta nära dig. 

Vi arbetar främst för att hjälpa arbetsgivare med deras fördomsfria rekryterings- och bemanningsbehov i Halmstad, Västervik, Linköping, Norrköping, Uppsala och Stockholm.