Souschef

26.04.2020

Rekrytering av en Souschef är det ytterst viktigt att personen kompletterar köksmästaren i de egenskaper i personligheten som köksmästaren har brister i. Vi gör alltid en personlighetstest av köksmästaren i syfte att komplettera kravprofilen med den sociala kompetens en Souschef skall besitta.

Ordet Souschef kommer ifrån franska språket och betecknar en underchef och kan även avse sekundchef, andre direktör eller biträdande föreståndare. 

Nuförtiden avser souschef - egentligen sous-chef de cuisine - oftast titel för kock i större inrättning som har uppdrag att assistera köksmästaren. Fördelningen av ansvaret mellan köksmästare och sous-chef varierar mellan restauranger, men i större köksmiljöer kan flera souschefs ansvara över egna avdelningar med egen personal, utöva visst personalansvar och har dessutom ansvaret för köket när köksmästaren är borta. 

Om din restaurang behöver en Souschef så tveka inte med att kontakta oss. Idag sker det alldeles för många felrekryteringar av Souschef har vi märkt när vi pratat med olika större restauranger. Alla våra Souschef som vi rekryterar eller bemannar har minst 3 års arbetslivserfarenhet.