Löwe Intiutive Developer

Löwe Intiutive Developer som är Artificiell intelligens (AI) utvärderar din befintliga personalstyrka. Den är objektiv och opartisk vilket ger alla en rättvis chans att bli bedömda utifrån hur man har presterat i bolaget. 

Löwe Intiutive Developer utvärderar personalstyrkan i ett bolag som du överväger att köpa upp. Ett företag består av människor och inget man skall borträkna vid ett företagsförvärv. 

Boka in ett första förutsättningslöst möte så visar vi dig hur Löwe Intiutive Developer (LID) kan hjälpa ditt bolag att utvecklas !

Vi rekryterar och bemannar i Norrköping, Linköping, Västervik, Uppsala, Stockholm