Löwe Intiutive Recruiter (LIR)

Vi rekryterar i Norrköping, Linköping, Västervik, Uppsala, Stockholm 

Löwes AI-algoritm kan kundanpassas och därmed också granskar alla inkommande CV:s utifrån de kriterier som kunden ställer. 

Skillnaden mellan vår AI och våra konkurrenter är att den klarar av att granska språket i ett CV på detaljnivå och kan verkligen förstå språkliga nyanser i syfte att avgöra om exempelvis en person behärskar teknisk svenska. Vi använder AI enbart i den första urvalsrundan vilket vi anser är att där skall AI användas i en rekryteringsprocess. 

Det är lättare att intervjua 20 potentiella kandidater till en utlyst tjänst än 100 potentiella kandidater efter den första urvalsgranskningen. Ditt företags HR avdelning behöver inte lägga ner otaliga dagar för att gå igenom alla ansökningar då Löwe Intiutive Recruiter gör det åt dig! LIR går igenom alla inkomna ansökningar till den utlysta tjänsten, djupanalyserar den språkliga nyansen i varje ansökan och levererar relevanta kandidater på timmar istället för dagar efter att tiden för att ansöka den utlysta tjänsten har gått ut. 

Vi använder Löwe Intiutive Recruiter LIR som ett komplement till vårt sätt att arbeta och kan därmed garantera en opartisk och objekt rekryteringsprocess, från publicering av platsannons till underskrift av anställningsavtal med en kandidat sker, på 30 dagar. 

Anlitar ditt företag Löwe Rekrytering AB för att sköta hela rekryteringsprocessen så har vi en exklusivitetsklausul fram till att vår kandidat påbörjar anställningen hos ditt företag.

Löwe Intiutive Recruiter (LIR) kan också anpassas för att granska befintliga anställdas prestationer när ett företag skall göra utvärdering av personalstyrkan eller skära ner på personal. Läs mer här