Källa Wikipedia
Källa Wikipedia

Löwe Rekrytering och Bemanning Linköping

En av Sveriges äldsta städer

Linköpings Historia går så långt bak som till bronsåldern. Första steget i det som kom att kallas Linköping nämns som Liunga Kauping i florensdokumentet 1104. 

Religionen har varit central i Linköping vilket resulterade i det som troligen är Sveriges äldsta katedralskola som grundades 1232. Törsten efter kunskap ledde till att Sveriges då tredje gymnasium,Gymnasium Lincopense, grundades 1627. Staten grundade 1975 Linköpings Universitet vilket ledde till att flödet av kompetent personal till företagen i Östergötland regionen kunde befästas. 

Linköping anses vara staden där flygindustrin grundades där Carl Cederström startade 1912 Sveriges första flygskola. Flygandan fortsatte i och med grundandet av Svenska Aeroplan AB (SAAB) 1937 som startade sin flygplans tillverkning i staden. 

Företagen i Linköping söker efter personal som vågar tänka i nya banor med anledning av flygets födelse i staden. Utan att tänka nytt kan utveckling aldrig frodas. 

Vi på Löwe Rekrytering AB kan med hjälp av Artificiell intelligens (AI) rekrytera och bemanna personal i Linköping i samma anda som innovatörerna i stadens historia.