Källa Wikipedia
Källa Wikipedia

Löwe Rekrytering och Bemanning Norrköping

En stolt industristad

Norrköping fick stadsrättigheter 1384 och fick en första storhetstid när Louis de Geer grundade ett flertal industrier i staden. 

Norrköping är också en av Sveriges äldsta städer där flera konungar har passerat och bott i staden. Flera riksdagar har hållits i Norrköping vilket stärker stadens betydelse i den svenska historien. 

Norrköping har genom varvsindustrin som Louis de Geer grundade byggt flera skepp bland annat den kända galären Östergötland som deltog i slaget i Fredrikshamn den 15 maj 1790. 

För den som bor i Norrköping är arbetsplikten central vilket också påverkar hur företagen i Norrköping rekryterar personal. 

Vi på Löwe Rekrytering AB förstår stadens anrika historia och vilken typ av personal som företag i Norrköping eftersöker. Därför kan Löwe Rekrytering AB med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) utan svårigheter rekrytera och bemanna personal i Norrköping.