Stockholms Slott Källa Wikipedia
Stockholms Slott Källa Wikipedia

Löwe Rekrytering Stockholm

Nordens Venedig

Ordet Stockholm betyder Stockar i holmar och staden började anläggas så tidigt som 1187 där Birger Jarl har fått äran över att vara stadens grundare. 

Genom Riksrådets privilegiebrev 1436 erhöll Stockholm stadsprivilegier och därmed starten av Stockholms roll som Sveriges Rikes Huvudstad.

Stockholm har också drabbats av krig och invaderades 1520 av den danske kungen Kristan II. 1523 intogs Stockholm av den den Svenske Kungen Gustav Vasa varmed denne etablerade en centraliserad statsmakt med Stockholm som centrum.

Stockholms struktur som kom att leda till att ordspråket "Nordens Venedig" kan tillägnas överståthållaren Clas Larsson Fleming då denne började expansionen av staden till Norrmalm och Södermalm. 

Stockholm är Sveriges odiskutabla ekonomiska motor och för att bibehålla den ledande positionen krävs det att Löwe Rekrytering AB  med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) levererar ytterst kompetent personal som inte räds åt att kravla upp ärmarna och arbeta hårt.