Källa Wikipedia David Castor
Källa Wikipedia David Castor

Löwe Rekrytering Uppsala

Kunskap i Centrum genom Nordens äldsta Universitet

Uppsala är en av Sveriges äldsta städer som också har Nordens äldsta Universitet, Uppsala Universitet. Staden som tidigare var Sveriges Rikes huvudstad har en anrik historia som förtjänar respekt och vördnad. 

Uppsala har haft en central roll under medeltiden, den äldre Vasatiden, Stormaktstiden, Frihetstiden & den Gustavianska tiden, Unionstiden med Norge, Världskrigen, efterkrigstiden och den moderna tiden där innovativa framsteg inom Biotekniken har blivit stadens signum. 

Invånarna i Uppsala som kan njuta av Nordens äldsta Universitet, Uppsala Universitet, värderar kunskap högt vilket innebär att innovation och kreativitet är central bland företagen som är verksamma i Uppsala regionen. 

Vi på Löwe Rekrytering AB kan rekrytera och bemanna, med hjälp av Artificiell Intelligens (AI), företagen i Uppsala regionen med personal som värderar kunskap och innovation högt.