Vi rekryterar och bemannar i Norrköping, Linköping, Västervik, Uppsala, Stockholm 

Företagets personalpolicy

Företaget eftersträvar att alla anställda i bolaget kan gå till arbetet utan att känna sig diskriminerad, utfryst eller bli drabbad av ovälkomna sexuella närmanden av något slag. Alla individer oavsett sexuell läggning skall känna glädje att arbeta i Löwe Rekrytering AB.

Om någon av våra anställda skulle känna sig diskriminerad, utfryst bli drabbad av ovälkomna sexuella närmanden så kan de komma till oss direkt till ledningsgruppen utan att känna rädsla att bli drabbad av repressalier. Ledningsgruppen kommer att omedelbart att avskeda en anställd som diskriminerar eller fryser ut en annan anställd.

Ledningens synpunkt är att ovälkomna sexuella närmanden är att klassa i enlighet med sexuella trakasserier vilket omfattas av allmänt åtal. Ledningen kommer att överlämna samtliga ärenden som berör sexuella trakasserier till åklagare och kommer att samarbeta med åklagaren till fullo för att utredningen skall bli så objektiv som möjligt.

Skulle åklagaren häkta någon av våra anställda på sannolika skäl för sexuella trakasserier mot en annan anställd så är konsekvensen omedelbar avskedande för den som har häktats. Parallellt med åklagarens utredning kommer ledningsgruppen att göra en parallell intern utredning som kommer att överlämnas till åklagaren. Den anställd som har drabbats av sexuella trakasserier kommer att kunna vara ledigt ifrån arbetet med fullt betalt samt ha tillgång till en legitimerad psykolog för att bearbeta traumat. Vi tror på tidiga insatser för att förebygga posttraumatiskt stress och ge möjlighet att läka i den egna takten.

Ledningsgruppen märkte under #metoo rörelsen att andra företag valde att systematiskt skydda de individer som ägnade sig åt sexuella trakasserier mot andra anställda istället för att agera i enlighet med allmänt åtal principen och omedelbart överlämna ärendet till åklagaren. Ledningarna i dessa bolag borde känna en skam att ha haft den skyddande praxis när det kommer till förövare. Detta skall inte Löwe Rekrytering AB ägna sig åt utan tillämpar principen att alla är lika inför lagen oavsett ställning.

Vi är ett bolag som tillämpar att alla skall trivas i bolaget och känna att här kan individen växa som människa i syfte att uppnå den fulla potentialen.

Rosalie Ponce de Leon