Rekrytering Bemanning Ingenjörer

En ingenjör eller teknikers främsta styrka är oftast förmågan till problemlösning och ett snabbt komma på tillämpningar av lösningar gäller komplicerade tekniska sammanhang.

En ingenjör eller tekniker har minimal marginal att göra fel när det gäller implementering av lösningar eller utföra konstruktioner. Detta eftersom felaktiga lösningar alternativ felaktiga konstruktions utförande kan få allvarliga följder eller stora kostnader.

Exempel på detta från USA där en betongbro byggdes och körbanorna visade sig inte mötas på samma nivå och bropelare fick rivas och gjutas om från början, till stora kostnader. Därför finner man i den bästa "ingenjörsprofilen" ett visst mått av försiktighet som har att göra med att saker och ting måste göras korrekt och riktigt från första början.

Vår AI algoritm Löwe Intiutive Recruiter (LIR) minimerar risken med en felrekrytering eftersom vi utöver användning av AI tillämpar arbetsprover när det gäller rekrytering av Ingenjörer. Faktorer som social kompetens som förmågan att passa in i gruppen respektive kundhantering av leverantörer på ett socialt accepterat sätt.​

Vi söker efter ingenjörer och Civilingenjörer inom samtliga divisioner

Vi rekryterar i Norrköping, Linköping, Västervik, Uppsala, Stockholm