Rekrytering Bemanning Skola

Rektorer och Legitimerade Lärare

Skolledare behöver det de är bäst på - att leda och utveckla skolarbetet. Våra egna undersökningar visar att närmare 22 % av en rektors eller förskolechefs tid går åt till att rekrytera nya medarbetare. Är det en rimlig tidsåtgång?

Vi hjälper dig med en lyckad rekrytering
Vi har nöjda arbetsgivare som sparat värdefull tid och energi till det pedagogiska arbetet genom att låta Löwe Rekrytering AB ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen. Våra arbetsmetoder inklusive erfarenhet gör att vi kan hitta lämpliga kandidater som passar just era behov, önskemål och kravprofil.

Vi är specialister på skola
Vi har genomför rekryteringar till skolbranschen inom följande tjänsteområden:

  • Skolledare (förskolechef, rektor, biträdande rektor)
  • Pedagogisk personal (legitimerade lärare, legitimerade specialpedagoger)

Vi rekryterar i Norrköping, Linköping, Västervik, Uppsala, Stockholm