Löwes Arbetsmetoder

Kostnadsfri konsultation till arbetsgivare 

När vi kommer och presenterar vårt bolag till dig som arbetsgivare för ett första personligt möte så är det helt förutsättningslöst från vår sida. Vi hoppas på en öppen dialog där båda sidor ställer frågeställningar och erhåller svar på dessa. 

Kompetensförsörjning är komplext med många kostsamma fallgropar för dig som arbetsgivare. Speciellt om du som företagsledare är mån om ditt arbetsgivarvarumärke.  Löwe Rekrytering AB är specialister med erfarenhet av att skapa unika lösningar för rekrytering och bemanning. Nu när vi har introducerat Artificiell Intelligens (AI) i vår rekryteringsprocess så kan vi genom vår "Ax till Limpa" garanti lova att du får rätt kandidat till den utlysta tjänsten

Vi har spetskandidater från Sverige och utomlands i vårt nätverk som vi kan matcha mot era unika behov men också nyexaminerade akademiker som vill kravla upp ärmarna och visa framfötterna inför deras första utmaning i arbetslivet. 

Vi tror på en arbetsmarknad där absolut ingen skall behöva överge den egna kulturella identiteten och byta till ett svenskt klingande efternamn enbart för att bli kallad till en första intervju eller att en arbetsgivare ägnar sig åt åldersdiskriminering och könsdiskriminering. Våra arbetsmetoder garanterar att ingen skall bli diskriminerad på grund av kön, ålder, hur man ser ut eller från vilken etnicitet man härstammar ifrån. Alla har en odiskutabel rättighet att bli bedömda utifrån den egna arbetskompetensen och sociala färdigheter. 

Vi rekryterar och bemannar i Norrköping, Linköping, Västervik, Uppsala, Stockholm