Undvika Felrekryteringar

Lägga korten på bordet

När arbetssökande lämnar in CV:s till en arbetsgivare så förekommer det en hel del "fina" ord om hur förträfflig den arbetssökande är där betoningen ligger på styrkorna i personligheten hos den arbetssökande. Alla CV-skolor, som i egenskap av min yrkesroll som VD för Löwe Rekrytering AB, varit tvungen att hålla mig ajour i betonar att man skall använda "säljande" ord för att fånga en arbetsgivares uppmärksamhet. Min personliga uppfattning är att det hela börjar gå till kraftig överdrift.

Samspelet mellan arbetsgivaren och arbetssökande är viktig men också den essentiella aspekten i ledarskapet hos arbetsgivaren under hela rekryteringsprocessen.

En arbetsgivares skyldighet, när en tjänst utlyses, är att så detaljerad som möjligt beskriva samtliga arbetsuppgifter som en tjänst kräver. Fokus på platsannonserna verkar ligga från arbetsgivarnas sida att enbart betona på de positiva arbetsuppgifterna i en utlyst tjänst och inte så mycket finns beskrivet om de "mindre roliga" arbetsuppgifterna Denna djupt rotade praxis bland arbetsgivarna är orsaken till att det idag förekommer många kostsamma felrekryteringar när en utlyst tjänst skall tillsättas.

Om en arbetsgivare lägger stor vikt i de positiva sidorna i en utlyst tjänst och en arbetssökande anpassar den skriftliga argumentationen i CV:et på de positiva sidorna i personligheten för att klara av de positiva sidorna i en utlyst tjänst så är det bäddat för katastrof. Det är förståeligt att en arbetsgivare vill ha så många arbetssökande som möjligt till den utlysta tjänsten men den inställning leder till kostsamma uppsägningar vid en felrekrytering.

Min personliga åsikt som företagsledare är att arbetssökande har en obligatorisk skyldighet att beskriva samtliga styrkor och svagheter i personlighetsdragen till en utlyst tjänst. En arbetsgivare har två skyldigheter den första är att acceptera samtliga personlighetsdrag i den arbetssökande och göra en sammanvägning för att se vilken kandidat som kan klara av samtliga arbetsuppgifter som den utlysta tjänsten innehåller.

Den andra skyldigheten som en arbetsgivare har, inträder efter att en kandidat väl valts och anställts till en utlyst tjänst, är att vara en ledare i syfte att utveckla den arbetssökande. Alla kan vara chef och peka med hela handen men att vara en naturlig ledare kräver sann osjälviskhet, en uppriktig vilja att utveckla de anställda men också att ledaren inte eftersträvar prestige. Ledarskapet skall bestå i att den som har anställts skall vara väl informerad och uppmuntras till att ta ansvar respektive initiativtagande. Det är först under dessa premisser som en anställd kan glänsa.

Om nu en arbetstagare växer och börjar utveckla ledaregenskaper så är det en arbetsgivares obligatoriska ansvar att tillvarata denna utveckling och erbjuda arbetstagaren en annan tjänst inom bolaget. Detta ligger inom ramen för en prestigelös ledarskap nämligen att inte låta egot hos en "chef" förstöra arbetstagarens personliga utveckling.

Det en arbetsgivare skall titta på i ett CV är om en arbetssökande har skrivit om situationer i tidigare arbeten när hen bett om hjälp när man fastnat. Förmågan att be om hjälp när man fastnat är inte en svaghet utan tvärtom en styrka och visar på ödmjukhet hos en arbetssökande. Alla kan inte allt och man måste inneha en god självkännedom för att inse att en komplex arbetsuppgift kommer inte att bli färdigt om hjälp ej efterfrågas utav närmaste chef.

För att sammanfatta det hela:

Både arbetsgivare och arbetstagare skall lägga korten på bordet under rekryteringsprocessen för att undvika anklagelser att den ena eller andra partnern har blivit vilseledd. En arbetsgivare får en arbetssökande utifrån de arbetsuppgifter som har beskrivits i platsannonsen. 

Rosalie Ponce de Leon

VD Löwe Rekrytering AB