Vår Expertis

På Löwe Rekrytering AB arbetar våra rekryterare, som har stor erfarenhet av rekryteringsuppdrag, inom fyra specialistområden

 • Rektorer och Legitimerade Lärare
 • Ingenjörer/civilingenjörer inom samtliga yrkesområden  
 • HR
 • Marknad och kommunikation

Här möter du specialister med ett brett kontaktnät och lång erfarenhet från branschen men också nyexaminerade akademiker som vill visa framfötterna inför första utmaningen i arbetslivet. Vi arbetar även med en bredd som inte undkommer några av våra specialistområden. Välkommen att kontakta oss direkt!

Rektorer och Legitimerade Lärare

Skolledare behöver det de är bäst på - att leda och utveckla skolarbetet. Våra egna undersökningar visar att närmare 22 % av en rektors eller förskolechefs tid går åt till att rekrytera nya medarbetare. Är det en rimlig tidsåtgång?

Vi hjälper dig med en lyckad rekrytering
Vi har nöjda arbetsgivare som sparat värdefull tid och energi till det pedagogiska arbetet genom att låta Löwe Rekrytering AB ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen. Våra arbetsmetoder inklusive erfarenhet gör att vi kan hitta lämpliga kandidater som passar just era behov, önskemål och kravprofil.

Vi är specialister på skola
Vi har genomför rekryteringar till skolbranschen inom följande tjänsteområden:

 • Skolledare (förskolechef, rektor, biträdande rektor)
 • Pedagogisk personal (legitimerade lärare, legitimerade specialpedagoger)

Ingenjörer och Civilingenjörer

Våra rekryterare besitter en djup förståelse för olika discipliner inom ingenjörer/Civilingejörs yrket men också en hög kunskapsnivå bland svenska specialister på marknaden.

Vi löser Search & Selection-projekt vilket gör att vi har en fördjupad branschkunskap samt ett etablerat nätverk av kandidater, som finns tillgängligt för er när vi startar en rekryteringsprocess.

Vårt fokus ligger på att bygga långsiktiga relationer med arbetsgivare och lämpliga kandidater runt om i Sverige.

HR

När du anlitar Löwe Rekrytering AB för rekrytering, personbedömning eller andra rekryteringslösningar för profiler inom HR-området så har vi väl beprövade processer på plats, att din kontaktperson hos Löwe Rekrytering AB är en välutbildad och kunniga konsult som kan driva projektet i mål. När vi köper annonseringstjänster når vi Sveriges största nätverk av yrkesverksamma inom HR. Det är alla goda förutsättningar för att arbetsgivaren kommer att bli nöjd och känna en trygghet i att anlita Löwe Rekrytering AB

Vi rekryterar exempelvis 

 • HR Chef
 • HR Generalist
 • HR Administratör
 • HR Business Partner
 • Rekryterare/Rekryteringskonsult
 • Compensation & Benefits
 • Soursing Manager
 • Talent Manager
 • Employer Branding Specialist
 • People & Culture

Marknad och Kommunikation

När alla arbetsgivare kommunicerar blir det lätt ett överflöd av budskap. Det blir definitivt fundamentalt viktigt att du har rätt personer i ditt marknadsteam. Om du som arbetsgivare får hjälp med att kombinera kompetens och förmåga för att anpassa ditt bolag till omvärlden skapar du en stabil grund för att leverera ett lyckat resultat.

Löwe Rekrytering AB stöttar arbetsgivare med bemanning och rekrytering inom media, marknad och kommunikation. Med en uppdaterad kandidatbas och ett brett kontaktnät kan vi säkerställa att vi har kompetent personal som är van att snabbt sätta sig in i nya arbetsmiljöer.

Vi kan hjälpa dig med bemanning och rekrytering inom:

 • Journalistik
 • Marknadsföring
 • Kommunikation
 • Information