VD Har ordet

Bolaget grundades för att det existerar ett marknadsbehov av rekryteringar utan att uppleva diskriminering där kandidatens arbetslivserfarenhet och sociala kompetens är  central i hela rekryteringsprocessen. 

Det finns också ett behov av att introducera artificiell intelligens i rekryteringsprocessen för att effektivt förkorta den långa tiden från publicering av platsannons till en person blir anställd. Vi kan med hjälp av artificiell intelligens, genom vårt program Löwe Intiutive Recruiter (LIR), genomföra rekryteringar på 30 dagar från publicering av platsannons tills tillsättning av den utlysta tjänsten. 

Det förespråkas också att arbetsgivare och arbetstagare lägger korten på bordet under rekryteringsprocessen för att undvika anklagelser att den ena eller andra partnern har blivit vilseledd. En arbetsgivare får en arbetssökande utifrån de arbetsuppgifter som har beskrivits i platsannonsen. 

Min akademiska bakgrund är att jag har studier inom Kandidatexamen i Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan som har kompletterats med pedagogiska kurser i syfte att arbeta som pedagog. Insatsen skall förhoppningsvis leda till att nästa generation unga kan ta sig an de komplexa utmaningar som existerar i dagens globaliserade värld. En gedigen utbildningsgrund är en förutsättning för att kunna vara framgångsrik i arbetslivet. 

Vi på Löwe Rekrytering AB tror på att ett företag skall ha kollektivavtal där de anställda skall känna trygghet när de åker till arbetet. Trygghet för de anställda leder automatiskt till framgång i bolaget. 

Rosalie Ponce de Leon